PočetnaEU FondoviRazvoj inovativnog nagibno-sklopivog vozila na električni pogon

Razvoj inovativnog nagibno-sklopivog vozila na električni pogon

Pretkomercijalni razvoj inovativnog nagibno-sklopivog vozila na električni pogon

 

https://gy3o.com

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: „Pretkomercijalni razvoj inovativnog nagibno-sklopivog vozila na električni pogon“

 • Referentna oznaka ugovora: KK.01.2.1.01.0039
 • Naziv korisnika: Viking d.o.o. Vida Došena 27, 10000 Zagreb
 • Partneri u projektu:
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Ukupna vrijednost projekta: 3.663.752,61 HRK
 • Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.663.518,56
 • EU bespovratna sredstva:  2.142.351,80 HRK
  Sredstva Korisnika: 1.177.221,76
  Sveučilište u Zagrebu, FSB: 174.276,58
  Sveučilište u Zagrebu, FER: 169.668,42

Poduzeće Viking d.o.o. iz Zagreba u suradnji s partnerima Fakultetom strojarstva i brodogradnje i Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu provode projekt pod nazivom: „Pretkomercijalni razvoj inovativnog nagibno-sklopivog vozila na električni pogon“ u okviru instrumenta „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, u kojem je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva (MINGO) je Posredničko tijelo razine 1, a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 01.12.2017. a financijska se potpora provodi iz Europskog fonda za regionalni razvoj, program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020; Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinac 2016. - 31. svibanj 2019. (30 mjeseci)
Kontakt osoba: Robert Vlašić, direktor
Opći cilj projekta: Pretkomercijalni razvoj proizvoda Gy3o vozila, te jačanje kapaciteta Prijavitelja za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje suradnje sa znanstvenom sferom, prvenstveno s partnerima projekta.
Specifični cilj: Aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija rezultirati će globalno novim proizvodom - Gy3o vozilom.

Elementi i aktivnosti projekta:

 1. Zaštita nematerijalne imovine
 2. Eksperimantalni razvoj vozila Gy3o
 3. Izrada studije izvedivosti
 4. Promidžba i vidljivost
 5. Upravljanje projektom i administracija

Gy3o vozilo je električno nagibno, rotacijsko vozilo na 3-kotača koje povezuje najbolje karakteristike automobila, motocikla i mopeda.

Vozilo riješava mnoštvo problema današnjeg urbanog života – smanjuje potrošnju fosilnih goriva, rasterećuje gradske prometnice u duhu „smart-city“ inicijativa, povećava pristupačnost ureda i službi koje se nalaze u strogom centru grada i reducira troškove prijevoza pojedinaca za vrijeme njihovih službenih obveza i hobija. Uz to, vozilo je pogodno i za osobe s invaliditetom.

Postojeća prijevozna sredstva s kojima bi mogli usporediti Gy3o su električni bicikli, električni mopedi, električni motocikli i električni automobili.

Gy3o vozila nemaju direktnu konkurenciju, jer svojom pojavom etabliraju novi tržišni segment između prevladavajućih 4-kotačnih automobila i 2-kotačnih mopeda, skutera i motocikala. Pri tome, njihova ključna razlikovna značajka, iz koje proizlaze brojne prednosti tih vozila, nije 3-kotačna geometrija sama po sebi, već promijenljiva geometrija kotača uz primjenu jedinstvenog načina upravljanja vozilom, za razliku od fiksne geometrije kotača automobila, mopeda, skutera i motocikala.

Gy3o u sebi spaja dobro iz oba segmenta postojećih vozila i u tome je veliki novitet u auto-moto svijetu. Projekt podupiru i statistički podaci. Na ciljnim tržištima (EU, SAD i Azija) broj prodanih električnih vozila raste iz godine u godinu, tržišta traže moderna vozila koja slušaju potrebe kupaca, a i prirodnog okoliša koji traži ekološki prihvatljiva prometna rješenja.

Rezultati projekta s pokazateljima koji će se ostvariti do 31.12.2029:

 • Broj podržanih projekata istraživanja i razvoja: 1
 • Produktivno ulaganje: Broj poduzeća koja primaju potporu: 1
 • Produktivno ulaganje: Broj poduzeća koja primaju bespovratna sredstva: 1
 • Istraživanje, inovacije: Broj poduzeća podržanih za uvođenje novih proizvoda za tvrtku: 1
 • Istraživanje, inovacije: Broj poduzeća podržanih za uvođenje novih proizvoda na tržištu: 1
 • Istraživanje, inovacije: Broj poduzeća koje surađuju sa znanstveno istraživačkim institucijama: 1
 • Istraživanje, inovacije: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori za inovacije ili projekte istraživanja i razvoja: doprinos 1.565.507,29
 • Prodaja inovacija koje su nove na tržištu (eng. new-to- market) i inovacija koje su nove u poduzećima (eng. new-to-firm) kao % prometa 84%.
 • Povećanje prijava patenata, žigova i industrijskog dizajna poduzeća koja sudjeluju u projektu: 2
 • Poslovni rashodi za istraživanje i razvoj: 395.739,73 kn

Informacije o projektu:
Projekt Pretkomercijalni razvoj inovativnog nagibno-sklopivog vozila na električni pogon“, Broj ugovora: KK.01.2.1.01.0039 provodi Viking d.o.o. iz Zagreba kao Korisnik projekta u suradnji s: Fakultetom strojarstva i brodogradnje i Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.
Kontakt osobe za više informacija:
Robert Vlašić, direktor i voditelj projekta
robert@viking.hr
Tel: 013473297

KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01 6106 111
Email: info@mingo.hr
Web: http://www.mingo.hr/

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ksaver 208
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 488 10 15
Email:press@hamagbicro.hr
Web: http://www.hamagbicro.hr/

Za više informacija o EU fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Preuzmite opis projekta u PDF formatu:
viking-eu-projekt.pdf

Napomena:
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Pravna napomena: Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Viking d.o.o. Zagreb

 

www.poslovni.hr/tehnologija/tricikl-i-motor-gy3o-stane-i-u-ured-zele-ga-raditi-u-hrvatskoj-342865

Poveznice:


USLUGA CNC REZANJA METALA

Viking bravarija

Viking plastifikacija

Pay Way
Lipovica radijatori

Viking radijatori sastoje se od najkvalitetnijh aluminijskih ljevanih članaka Lipovica koja svojom kvalitetom, tradicijom i vrhunskom uslugom uspješno posluje već 40 godina. Više na
www.lipovica.hr


proračun energije

Napravite izračun za svoj prostor. Saznajte koliko Vam je energije potrebno.

o nama

Glavna ideja vodilja je izrada kvalitetnih rješenja grija- nja na jednostavniji način.